Bronté Amsterdam/Vice versa Int. Trading BV (p/a Valkenburgerweg 13, 6367 GS Voerendaal, Nederland) is verantwoordelijk voor de verzameling van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De officiële website van Bronté Amsterdam: www.bronteshop.com 

Contactgegevens: info(at)bronteshop.com
https://www.bronteshop.com  Lv.HtW 32, 6411 EZ Heerlen, Nederland.
Tel. +31 20 626 30 38 Amsterdamse winkel
Marly Vroemen is de Functionaris Gegevensbescherming van Vice Versa Int. Trading BV.

De persoonsgegevens waarmee wij werken

Bronté Amsterdam/Vice Versa Int. Trading BV gebruikt en werkt met uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens waarmee wij werken:

 • voor-en achternaam;
 • geslacht;
 • adresinformatie;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt bijvoorbeeld bij het aanmaken van een profiel voor onze website, in een gesprek of telefonisch.

Bijzondere of gevoelige gegevens waar wij mee werken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over onze websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar of jonger, behalve als ze toestemming hebben gevraagd aan hun ouders of voogd. Wij kunnen niet controleren of een van onze bezoekers jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming van de ouders. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hatgalleryshop.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe en waarom wij persoonsgegevens verzamelen

Bronté Amsterdam/Vice Versa Int. Trading BV (p/a Valkenburgerweg 13, 6367 GS Voerendaal, Nederland) werkt met uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om uw betalingen af ​​te handelen;
 • om u onze nieuwsbrief of brochure te sturen;
 • om onze diensten aan te kunnen bieden;
 • om u te informeren over wijzigingen in onze diensten of producten;
 • om ons product op uw adres af te leveren;
 • Bronté Amsterdam /Vice Versa Int. Trading BV gebruikt ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Bijvoorbeeld het gebruik van gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte (btw).

Automatische besluitvorming

Bronteshop/Vice Versa Int. Trading BV neemt geen besluiten op basis van automatische verwerking, het gaat hier om besluiten die gevolgen hebben voor mensen.

Het bewaren van persoonsgegevens

Bronteshop/Vice Versa Int. Trading BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om onze doelen te verwezenlijken en waarvoor wij uw gegevens nodig hebben. Voor onze persoonlijke administratie hanteren wij een bewaartermijn van persoonsgegevens van zeven jaar (wettelijk verplicht). De persoonsgegevens betreffende onze orderadministratie worden zeven jaar na uw laatste bestelling bewaard, tenzij u anders heeft afgesproken.

Gegevens doorgeven aan derden

Bronteshop/Vice Versa Int. Trading BV verkoopt uw ​​gegevens niet aan derden en geeft gegevens uitsluitend door als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan verplichtingen op grond van de wet. De bedrijven die met uw persoonsgegevens werken, hebben een verwerkersovereenkomst gesloten om de continue beveiliging van uw persoonsgegevens te garanderen. Bronteshop/Vice Versa Int. Trading BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookies of vergelijkbare technieken

Bronteshop/Vice Versa Int. Trading BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die uw privacy niet schenden. Een cookie is een klein stukje tekst dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij plaatsen zijn noodzakelijk voor de technische werking van deze website en uw gebruikscomfort. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetprovider zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om alle gegevens die in het verleden zijn opgeslagen te verwijderen door de instellingen van uw browser te wijzigen.

Recht op toegang, wijziging, correctie en verwijdering van gegevens

U heeft een algemeen recht op toegang, wijziging, correctie en verwijdering van gegevens die u betreffen. Daarnaast heeft u ook het recht om uw toestemming in te trekken of de verwerking van persoonsgegevens door Bronteshop/Vice Versa Int. Handel BV te weigeren. Daarnaast heeft u recht op het delen van gegevens. Dat betekent dat u kunt verzoeken dat wij de persoonsgegevens die wij van u hebben in een document naar u of een ander sturen, door het door u aangezochte bedrijf. Ook kunt u verzoeken om de persoonsgegevens aan te passen, te verwijderen, te delen of in te zien of om de overeenkomst tot verwerking van uw persoonsgegevens te annuleren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw paspoort, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer. Dit doen wij om uw privacy te beschermen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bronteshop/Vice Versa Int. Trading BV wil u duidelijk maken dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us

De bescherming van persoonsgegevens

Bronteshop/Vice Versa Int. Trading BV neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt de nodige maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonlijke gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via:

info(at)bronteshop.com .
KvK-nr.: 501 45592
BTW/BTW nr.: NL822 57 59 17B01
info(at)bronteshop.com